Hvem er jeg?

 

Psykolog Flemming Rasmussen

Jeg er 49 år gammel. Efter lidt forskelligt arbejde blev jeg sygeplejerske i 1991, og arbejdede på psykiatriske hospitaler. Samtidig med dette læste jeg psykologi. I 2003 blev jeg ansat på Center for kognitiv terapi, på Psykiatrisk Center Sct. Hans hvor jeg dels arbejdede med psykologisk behandling af angst og depression hos ambulante klienter og dels arbejdede med indlagte patienter med dobbeltdiagnose (Psykisk lidelse og misbrug).

 

I 2006 blev jeg ansat på Klinik for Liaisonpsykiatri i det nuværende Region Sjælland. Her er jeg fortsat ansat 4 dage om ugen I den klinik behandler vi klienter med såkaldt funktionelle lidelser (også kaldet psykosomatiske lidelser).

 

Det er altså klienter der trods grundig udredning ikke har kunnet få en diagnose af det somatiske sygehussystem som har kunnet føre til en hjælpsom behandling, eller klienter der frygter at blive syge. Klienter med disse lidelser har ofte også såvel depressioner som angstlidelser. Rigtigt mange af dem har smerte-problemer. Nogle viser sig at have stress. Nogle har også misbrugsproblemer. Nogle har problemer med at styre deres aggression. Mange er i, eller kommer i medicinsk behandling. Og i kraft af min sygepleje-uddannelse kan jeg hjælpe klienterne med håndtere dette, og hjælpe dem til at stille de rette spørgsmål til lægerne. Og nogle klienter har… ja, nævn næsten selv!

 

Så jeg har erfaring med psykoterapeutisk behandling af de fleste former for ikke-psykotiske lidelser.

Jeg er autoriseret som psykolog. Og siden 2012 har jeg haft titel af Specialist i Sundhedspsykologi, og siden 2015 tillige supervisorgodkendt. Det giver mig også lov til at kalde mig specialist i Klinisk Psykologi. Og jeg har gennemført en 2-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi.

 

Jeg har superviseret andre psykologer. Nogle med henblik på autorisation og nogle med henblik på det funktionelle område (og nogle begge dele). Jeg har også superviseret andre faggrupper, f.eks. læger , sygeplejersker m.m.

Derudover har jeg superviseret plejepersonale på socialpædagogiske opholdssteder.

 

Jeg er gift og har en dreng på 19 år. Jeg holder af at læse, går til kor, laver slægtsforskning og meget, meget mere.

 

I en del år sad jeg i Styrelsen for Dansk Sundhedspsykologisk Selskab. I dag sidder jeg i Sundhedspsykologisk Fagnævn. I 2016 blev jeg indbalgt i bystyrelsen i SAKT (Selskab for adfærds- og kognitiv terapi).

 

Mine klienter kommer med alvorlige problemer, men jeg gør hvad jeg kan for også at få plads til humoren i mine samtaler.

Hersegade 18, 2. sal, 4000 Roskilde

Telefon: 26 64 11 10 | psykologflemmingrasmussen@gmail.com